İŞLEYİŞ FİLMLERİNİN PROJE SÜREÇLERİNE OLAN KATKISI NEDİR?